Talanoa ma lau fomai

E lelei le fesoota’i pea, toe asiasi ma talatalanoa ma lau foma’i ae le’i faia lau fa’aiuga. E i ai ou aia tatau (rights) e sailiili ai le talafeagai po’o le le talafeagai foi o le togafiti ua fuafua mo oe. E i ai foi ou aia tatau (rights) e talia pe teena ai lea togafiti. Ae le’i asiasi i lau foma’i e lelei pe a fa’amaumau i lalo ni au fesili e te fia fesili ai i le taimi o le lua talanoaga. O le lisi o nei fesili o lo’o i le pito i tua o le tusi lenei e ono fesoasoani mo oe.

Peteru ma le tamaloa ma’i

Ua te’i lava Peteru i le tu’itu’i atu

o le tagata i lona faitoto’a, e tatala

atu e Peteru le faitoto’a, ae mou atu

le tagata. Ua toe tapuni e Peteru le

faitoto’a aua o loo pisi i ana feau i le

lagi. E le’i umi, ae toe tu’itu’i mai foi.

E tatala atu le faitoto’a o le tamaloa lava

e tasi. E amata mai le tala a le tamaloa

ae tei foi ua toe mou.

Ua amata ona ita le aposetolo. E lei umi

ae toe tu’itu’i mai, tatala atu loa le

faitoto’a faapea Peteru. “Sole, ua matua

e le mafaufau tele, o le manatu o oe o le

vale le mea lea?” Ae faimai le tamaloa,

“malie lau susuga, o a’u o lo’o tigaina i le

lalolagi, o le taimi lava e valea ai le

foma’i ma ou oti ai, ona ou sau lea iinei.

Ae a poto le fomai ua ou toe foi i le

lalolagi”. Fa’apea atu loa Peteru, “vaai

oe, a valea le fomai ma e oti, ona e oso

lea e fa’apuna i lalo o le moega”

Fa’amaumauga o talanoaga e ono fesoasoani mo oe

O se i si itu e mafai ona fesoasoani mo oe, o lou asiasi fa’atasi atu lea ma se tasi o lou aiga po’o se tasi o sau uo i le taimi o le talanoaga ma le fomai. O nisi, latou te fa’amaumau talanoaga i le fa’aaogaina o le laau pue-leo pe tusitusi foi i lalo. Ia mautinoa ua e malamalama i mafuaaga o fa’aiuga ma fautuaga a lau fomai. E mafai foi ona e fesiligia nisi o manatu mai nisi foma’i e ese mai i le manatu o lau foma’i pe a e mana’o ai.

Talatalanoa ma i si tagata

A maea ona oulua talanoa ma lau fomai i ituaiga togafitiga e ono talafeagai mo oe, e lelei pe a e talatalanoa ma nisi o ou aiga, o au uo, o tausimai, fomai a le aiga, o lau faifeau, Sosaiete a le Kanesa poo se tasi foi ua maua muamua i le mai o le kanesa, pe a e lagona e talafeagai lea mo oe.