Fofo Samoa

O taulasea Samoa e latou te fa’aaogaina ituaiga fofo eseese e aofia ai le fa’aaogaina o vailaau mai laau Samoa, o le fofo o le tino, atoa ai ma le talatalanoa. E fa’atauaina le ola maloloina e le tagata Samoa o lona tino, o lona mafaufau, o le itu fa’a-le-Agaga, aimaise o lona aiga. E fa’atauaina le aoga o vaega uma nei i le solosolo lelei o le malosi a’o feagai ma togafitiga. O nisi ua latou fa’aaoga fa’atasi fofo Samoa ma togafitiga a le falemai. O le fautuaga ia fa’aauau pea le togafitiga mai fomai fa’apitoa o le kanesa. Ae afai ua e filifili e fa’aaoga fofo Samoa, e taua tele lou fa’ailoa atu i lau fomai lea tulaga, ona e i ai ni tulaga fa’aletonu e ono afaina ai oe pe a fa’aaoga fa’atasi nei togafitiga.