Feso’otaiga fa’a-le-ulugali’i ma feusua’iga

O lagona popole ma le mafatia e o’o i tina pe a ua iloa ua maua i le kanesa, e ono a’afia ai ona lagona i tulaga fa’a-le-ulugalii ma le tama. O nisi o taimi ua i ai lagona o le tina ua le aoga ia i tulaga fa’aleulugalii ma le tama. E lagona le vaivai ona o le vaimoe (anaesthetic), o le taotoga sa feagai ai, fa’atasi ai ma nisi o togafitiga ua taua i luga. O tulaga uma ia e ono afaina ai lagona o le tina i ia tulaga. E taua lou talanoa i lau foma’i po’o se tasi e mafai ona e talanoa i ai i nei tulaga. E maua foi le fesoasoani mai le Sosaiete o le Kanesa i le fesootai lea ma nisi e fa’apitoa le latou tautua i lea itu. E i ai foi se tusi ua saunia e le Sosaiete o le Kanesa e fa’apitoa mo lea vaega o se taiala mo tagata ua maua i le kanesa ma a latou paaaga. (Sexuality and Cancer/Hōkakatanga me te Mate Pupuku: A guide for people with cancer and their partners). O lenei tusi e mafai ona maua i le web address po’o le telefoni ua taua i le fa’aiuga o lenei tusi.