Fesoasoani i le mafatia o le mafaufau

E eseese uma tama’ita’i i o latou lagona ma uiga fa’aalia e tali mai ai ina ua latou iloa ua maua i latou i le kanesa o le susu. O le tele o taimi ua fesousoua’i ma fenumia’i manatu ma lagona. O nei uiga ma lagona uma e leai se itu e sao pe sese. O le kanesa o le susu ma ona togafitiga o se la’asaga tele lea o le olaga ua oo i ai se tama’ita’i. Fa’atalatalanoa ma lau fomai po’o lou aiga po’o nisi foi o au uo nisi o ou lagona pe ono maua ai se fesoasoani mo oe. Mo nei fesoasoani e mafai foi ona valaau le Cancer Information Helpline i le telefoni 0800 226237.