Fa’aliliuina fa’a-Samoa o le Tusi

Ua fa’aliliuina lenei tusi i le gagana Samoa ona o le fa’anaunauga ia silafia ma malamalama tama’ita’i ua maua i le kanesa o le susu i fa’amatalaga e uiga i le ma’i ma ona togafitiga. O lo’o tusia foi ni manatu mai i nisi o le mamalu o tina ma tama’ita’i sa feagai ma lenei mai. O le agaga ia fa’asoa atu lagona atonu e aoga ma fa’afaigofie mo fa’aiuga i se taimi e feagai ai ma lenei gasegase.

O le kanesa o le susu o lo’o maualuga le fuainumera o tama’ita’i Niu Sila e maua ai. E maualuga le numera o tina ma tama’ita’i Pasifika e maliliu ona o le kanesa o le susu fa’atusatusa i nisi o tina o Niu Sila. O lona itu lelei, a vave ona maua ma togafiti, e tele fo’i le avanoa e manuia ai. O lenei tusi o lo’o fa’amatalaina ai le kanesa ma ona togafitiga. O lo’o fa’ailoa atu ai fo’i fofo fa’a-Samoa ma fa’aeteetega e tatau ona nofouta i ai.

Sa lagolagoina lenei taumafaiga a le Sosaiete o le Kanesa i Niu Sila e se tamaitai Samoa sa manuia lona gasegase i togafitiga a le falema’i. O lana upu fa’amalosi i tina uma ia faia a latou siaki, aua e sili le puipuia nai lo’o le togafitia.

O le fa’atupeina o lenei galuega na lalamua ai le fa’alapotopotoga o le P.A.C.I.F.I.C.A. i Ueligitone. Sa fa’aliliuina lenei tusi e tama’ita’i foma’i Samoa o lo’o galulue i le soifua maloloina. Ua fa’aaogaina le gagana o aso taitasi e fa’amatala ai fofo a Palagi. E ui ina o lo’o i ai nisi upu fa’a-fomai i le gagana peretania e le’o fa’aliliuina i upu Samoa, ae talitonu o lo’o maua pea le agaga o le feau o lo’o fia momoli atu i lenei tusi.

P.A.C.I.F.I.C.A
Wellington Central Branch,
New Zealand

Dalton Kelly
Chief Executive
Cancer Society of New Zealand